JAVOR VOGELNIK

TRENER KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN

KAJ POČNEM

Od leta 2016 organiziram in vodim različne delavnice in treninge NVC komunikacije v organizacijah, podjetjih in izobraževalnih ustanovah ter sem v podporo posameznikom in skupinam na njihovi osebni in poslovni poti.

O MENI

Po izobrazbi sem dipl. Prof. Športne vzgoje (psihologija športa) z večletnimi izkušnjami poučevanja otrok in odraslih v športu. Od leta 2015 delujem kot trener komunikacijskih veščin v poslovnem okolju, na univerzah, v mladinskih centrih in drugih organizacijah.

Še posebej me pritegnejo večdnevna izobraževanja in mednarodni intenzivni treningi nenasilne komunikacije, v svoje delo pa vključujem tudi gibalne pristope. Nenasilna komunikacija mi predstavlja most k poglobljenemu stiku s seboj in drugimi, hkrati pa me navdušuje njena praktična uporabnost v vsakdanjem življenju in odnosih. Iz želje po poglabljanju znanja in širjenju tovrstnega pristopa, sem leta 2016 vstopil v proces certifikacije za mednarodnega trenerja pri Centru za nenasilno komunikacijo (CNVC).

Med moje strasti spadajo tudi glasba, izdelovanje iz lesa, postopoma pa se v tujini Izobražuje tudi iz gibalno terapevtske metode Movement Medicine.

MNENJA UDELEŽENCEV

Zame je bila delavnica zelo koristna, za mojo osebno rast in hkrati profesionalni razvoj. Spodbudila me je k razmišljanju, uporabi oz. zamenjavi besed, ki jih uporabljam, ozavestila sem pomembnost stika s sabo, kot temelja komunikacije. Bolj kot prej razumem empatijo in način vpliva na odnose in komunikacijo. Možnih izboljšav nisem zaznala, znanja sem vsrkala za svoj maksimum oz. ravno dovolj, da ni bilo tudi preveč, za lastno oceno sposobnosti. Javor je temo predstavil teoretično, praktično in nas vodil tudi po naši izkušnji. Na vprašanja je odgovarjal direktno, umirjeno, empatično in sproti preverjal stanje mojega razumevanja. Deloval je pomirjujoče, spodbudno, kar je v celoti prispevalo k mojemu zadovoljstvu. Ustvaril je ravnovesje med teorijo in prakso, v kateri sem se počutila udobno. Pokazal je človečnost, kar mi je dalo vzor. Na moji lestvici vrednot je to zelo pomembno. Z Javorjem sem se počutila udobno in povezano. Rekel in naredil je veliko, glede na to, da smo se tri dni družili. Izraziti želim, da je druženje z Javorjem v meni zbudilo občutke, da je to kar naredim in rečem dobro. Da je znanje, ki ga podaja dosegljivo. Breme reševanja težav sem ob njegovi podpori začutila kot nekaj kar lahko obvladujem. 
Petra
podjetnica
Scroll to Top