NVC komunikacija

NVC komunikacija

NVC komunikacija

Nenasilna komunikacija (nonviolent communication, NVC) oziroma povezovalna komunikacija je globalno uveljavljen pristop, ki ga je razvil ameriški psiholog Dr. Marshall Rosenberg. Temelji na vzpostavljanju kvalitete stika med ljudmi na način, da so lahko potrebe vseh vpletenih v čimvečji meri upoštevane.
Osnovno vodilo povezovalne komunikacije je vzpostavljanje načinov razmišljanja, uporabe jezika in načinov komuniciranja, ki temeljijo na jasnih observacijah, avtentičnemu izražanju notranjega doživljanja posameznika, empatičnemu poslušanju in samoempatiji.
S povezovalno komunikacijo lahko torej zamenjamo razdiralni jezik obtoževanja, okrivljanja in obsodb z jezikom, ki bistveno poveča možnosti za vzpostavljanje vzajemnega zadovoljstva za vse prisotne v naših osebnih ali poslovnih odnosih.
Povezovalna komunikacija nas torej vabi k ranljivemu stiku s seboj in drugimi, k sodelovanju po principih so-moči in k ohranjanju integritete ter polnega avtentičnega izraza posameznikov, kar vpliva na motivacijo za delo in iskanje kreativnih in zadovoljujočih rešitev.

Scroll to Top
Brezplačna e-knjižica o nenasilni komunikaciji
Vpišite svoje podatke in pridobite takojšen dostop.