Za podjetja in organizacije

Podjetjem ponujam interaktivne delavnice, ki so izdelane glede na potrebe naročnika. Delavnice so izrazito praktične  in sestavljene iz sledečih elementov:

-teoretične vsebine NVC komunikacijskih pristopov
-demonstracije posameznih vaj in primerov
-izvajanje praktičnih vaj komunikacije za konkretne primere
-igre vlog
-samorefleksija
-delo v parih in skupini

Bi naročili delavnico v vašem podjetju?

1.Stopite v stik, da se dogovorimo za sestanek, kjer si zapišem vaše primere, želje  in aktualno dogajanje. Na podlagi teh informacij pripravim vaje in vsebine tako, da lahko zaposleni po osvojitvi novih tehnik komunikacije znanje takoj preizkusijo in utrdijo.

2.Brezplačna predstavitvena delavnica. Prepričajte se o kvaliteti delavnic in pristopov, ki jih ponujam povsem neobvezujoče. Preverimo, kako kompatibilni smo in kako všeč vam je moj način dela. Dovolite da vas popeljem v nov način učenja in vodenja.

3. Ponudba za urjenje v veščinah NVC komunikacije ter ostalih pristopov. V kolikor ponudbo sprejmete, se dogovorimo za datum izvedbe.

Zaupali so mi že:

Občina Kočevje,
Sanolabor,
Grow Group,
Ekvilib, 
Univerza v Ljubljani,
Univerza na primorskem,
Best Estern Hotels and Resorts
in mnogi drugi.

Preberite si več o programih ki jih ponujam ali pišite na Javorvogelnik@gmail.comda se dogovorimo za izdelavo personalizirane delavnice.

Programi in Treningi NVC komunikacije za podjetja in organizacije:

Nvc komunikacija nam ponuja edinstveno veščino samoempatije (self-empathy), ki se je lahko priučimo in uporabljamo z namenom vzpostavitve stika z našim centrum, sočutnega prevzemanja odgovornosti za naša čustva in njihovo transformacijo ter izražanje na način, ki ne poškoduje naših odnosov. Poleg samo-empatije na svojih delavnicah uporabljam tudi utelešene prakse in dihalne tehnike s katerimi se lahko učinkovito spopadamo z vsakodnevnimi stresnimi situacijami na delavnem mestu, ter stres preobrazimo v energijo, ki jo lahko uporabimo za učinkovitejše delovanje in ko-kreacijo željenih odnosov in projektov.
Za več informacij in ponudbo stopite v stik.

S pomočjo veščin NVC komunikacije lahko učinkovito pripomoremo k preobražanju sovražnega govora in destruktivnih vedenj znotraj delavnih timov. Tako se lahko izognemo nepodpirajočim strategijam nagrajevanja, kaznovanja, groženj in zahtev ter stopimo korak bližje k ustvarjanju kulture podjetja, kjer se motiviranost odraža kot posledica kvalitetnega medosebnega stika in enakovrednega spoštovanja želja ter kreativnih potencialov vseh vključenih v podjetju.
Za več informacij in ponudbo stopite v stik.

NVC komunikacija nam ponuja sklop treh osnovnih veščin s katerimi si lahko pomagamo znotraj intenzivnejših konfliktnih situacij in obenem ohranjamo sočuten stik s seboj, spoštljiv stik s sogovornikom ter ustvarjamo prostor znotraj katerega se lahko kot govorci izrazimo na način, da nam druga oseba lahko prisluhe. Ko ustvarimo kvaliteten medsebojni stik, ki je prost obtoževanja, okrivljanja ali celo groženj lahko najdemo rešitve, ki nas vzajemno podpirajo.
Za več informacij in ponudbo stopite v stik.

Na delavnici se poglobimo v učenje vseh treh osnovnih veščin NVC komunikacije, ki vas bodo kot vodje podpirale pri tem, da boste lahko ohranjali kvaliteten stik s svojimi zaposlenimi, strankami in partnerji. Učili se bomo moči vodenja preko aktivnega poslušanja, preobražanja sovražnega oz. destruktivnega govora, reševanja konfliktov, postavljanja mej in podajanja povratnih informacij, ki navdihujejo sodeovanje. Kot vodje boste parv tako prejeli znanje in veščine s katerimi boste lako v podjetju vzpostavili trajnostne sisteme, ki bodo podpirali reševanje konfliktov in nesoglasji ter doprinašali k rasti in opolnomočenju zaposlenih, kar posledično vpliva na večjo motivacijo pri delu in razbremenitev posameznikov

Delavnica je posebaj izdelana glede na želje in potrebe naročnika. 

Naučili se boste edinstvenega načina podajanja povratne informacije (360' feedback) z veščinami priznane metode nenasilne komunikacije (NVC), ki med zaposlenimi navdihuje sodelovanje, stik in razumevanje. Za naročilo delavnice Podajanja povratne informacije, stopite v stik.

S pomočjo veščin NVC komunikacije si lahko pomagamo tudi pri komunikaciji preko elektronske pošte. Pristop nam ponuja edinstveno formo komunikacijskih odzivov, uporabe jezika in tvorjenja povedi, ki so nam lahko v pomoč za pridobivanje jasnosti, razumevanja in stika z osebami na drugi strani mreže.

Cenik

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE ZA VODJE

Gre za sklop delavnic, ki so posebaj posvečene direktorjem in vodjem podjetji, za namen krepitve komunikacijskih veščin in načinov vodenja po principih so-moči ter za podporo pri morebitnemu uvajanju sistemskih sprememb znotraj podjetja, ki naj podpirajo čim širši spekter potreb vseh zaposlenih.
Eno izmed ključnih vprašanj za direktorje: »Kako lahko ohranjam funkcijo direktorja in avtoritete ter ob enem vzdržujem pristen in kar se da sočuten človeški stik s seboj in zaposlenimi?«

Učili se bomo:
-osnov globalnega pristopa nenasilne komunikacije za vodje
-veščin aktivnega empatičnega poslušanja, ki preprečuje konflikte
-avtentične komunikacije, ki navdihuje sodelovanje
-čustvene inteligence za premagovanje stresa in obvladovanje težkih čustev
-o vodenju po principih so-moči in sodelovanja
-veščin prekinjanja, ki povečuje možnost za stik in spoštovanje
-postavljanje jasnih mej
-o dinamiki konfliktov znotraj kolektivov in njihovo razreševanje
-o soočanju z »agresivno« in »napadalno« komunikacijo znotraj kolektivov

Delavnica vsebuje 5 modulov po 3 polne ure. 
Tematika delavnice se lahko prilagodi željam in potrebam direktorjev posameznega podjetja.

Cena enega modula: 575 eur

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE ZA VODJE

Gre za sklop delavnic, ki so posebaj posvečene direktorjem in vodjem podjetji, za namen krepitve komunikacijskih veščin in načinov vodenja po principih so-moči ter za podporo pri morebitnemu uvajanju sistemskih sprememb znotraj podjetja, ki naj podpirajo čim širši spekter potreb vseh zaposlenih.
Eno izmed ključnih vprašanj za direktorje: »Kako lahko ohranjam funkcijo direktorja in avtoritete ter ob enem vzdržujem pristen in kar se da sočuten človeški stik s seboj in zaposlenimi?«

Učili se bomo:
-osnov globalnega pristopa nenasilne komunikacije za vodje
-veščin aktivnega empatičnega poslušanja, ki preprečuje konflikte
-avtentične komunikacije, ki navdihuje sodelovanje
-čustvene inteligence za premagovanje stresa in obvladovanje težkih čustev
-o vodenju po principih so-moči in sodelovanja
-veščin prekinjanja, ki povečuje možnost za stik in spoštovanje
-postavljanje jasnih mej
-o dinamiki konfliktov znotraj kolektivov in njihovo razreševanje
-o soočanju z »agresivno« in »napadalno« komunikacijo znotraj kolektivov

Delavnica vsebuje 5 modulov po 3 polne ure. 
Tematika delavnice se lahko prilagodi željam in potrebam direktorjev posameznega podjetja.

Cena enega modula: 575 eur

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE ZA VODJE

Gre za sklop delavnic, ki so posebaj posvečene direktorjem in vodjem podjetji, za namen krepitve komunikacijskih veščin in načinov vodenja po principih so-moči ter za podporo pri morebitnemu uvajanju sistemskih sprememb znotraj podjetja, ki naj podpirajo čim širši spekter potreb vseh zaposlenih.
Eno izmed ključnih vprašanj za direktorje: »Kako lahko ohranjam funkcijo direktorja in avtoritete ter ob enem vzdržujem pristen in kar se da sočuten človeški stik s seboj in zaposlenimi?«

Učili se bomo:
-osnov globalnega pristopa nenasilne komunikacije za vodje
-veščin aktivnega empatičnega poslušanja, ki preprečuje konflikte
-avtentične komunikacije, ki navdihuje sodelovanje
-čustvene inteligence za premagovanje stresa in obvladovanje težkih čustev
-o vodenju po principih so-moči in sodelovanja
-veščin prekinjanja, ki povečuje možnost za stik in spoštovanje
-postavljanje jasnih mej
-o dinamiki konfliktov znotraj kolektivov in njihovo razreševanje
-o soočanju z »agresivno« in »napadalno« komunikacijo znotraj kolektivov

Delavnica vsebuje 5 modulov po 3 polne ure. 
Tematika delavnice se lahko prilagodi željam in potrebam direktorjev posameznega podjetja.

Cena enega modula: 575 eur

Scroll to Top
Brezplačna e-knjižica o nenasilni komunikaciji
Vpišite svoje podatke in pridobite takojšen dostop.