Vzgoja in izobraževanje

Veščine NVC komunikacije nam kot učiteljem znotraj izobraževalnih ustanov lahko pomagajo pri ustvarjanju varnega prostora za izvedbo učnega proces ter pri vzpostavljanju zaupanja z učenci, sodelavci in starši.

S pridobljenimi veščinami si lahko pomagamo pri premagovanju stresa, pri vzpostavljanju stika s seboj znotraj konfliktnih situacij, pri krepitvi sočutnega odnosa  s »težavnimi« učenci ter pri ohranjanju našega avtentičnega izražanja in integritete.

Obenem se lahko priučimo osnov NVC mediacije ter vzpostavimo sisteme, ki podpirajo reševanje konfliktov znotraj šolskega okolja.

Sistemi za mediacijo naj se vzpostavijo na način, da jih učenci lahko uporabljajo sami, kar bo razbremenilo učitelje in obenem opolnomočilo učence in prispevalo k njihovi rasti in razvoju. 

 

Za izvedbo delavnice me kontaktirajte.
Scroll to Top