Delavnice in izobraževanja za podjetja

Preko kvalitetnega medosebnega stika med sodelavnci, do povečane motivacije, učinkovitosti in zadovoljstva na delavnem mestu.

 • Si želite več sodelovanja, zaupanja, spoštovanja in sproščenosti med sodelavci?
 • Imate dovolj zahrbtnega obrekovanja  in sovražnega govora ali celo groženj, ki jih zaznavate med zaposlenimi v vašem podjetju?
 • V vaši ekipi zaznavate konflikte, tenzije in “negativno” klimo?
 • Bi želeli komunikacijo direktorjev v vašem podjetju dvigniti na višjo raven, ki podpira povezanost in enakovrednost?
 • Želite opolnomičiti zaposlene z veščinami za komunikacijo v stresnih situacijah?
 • Bi želeli svojim zaposlenim podati (negativno) povratno informacijo, ki bo ustvarila pozitivne spremembe, več stika in večjo motivacijo za delo?
 • Razmišljate o sistemskih spremembah v podjetju, ki bi v večji celovitosti podpirale tako vodstvo kot tudi zaposlene in delavno učinkovitost?

Delavnice so namenjene podjetjem, ki:

 • Želijo zaposlenim ponuditi uporabna in koristna znanja
 • Želijo izboljšati odnose med zaposlenimi
 • Se zavedajo pomena komunikacije in odnosov znotraj ekipe
 • V ospredje postavljajo vodenje po principih so-moči in enakovrednega spoštovanja

Delavnice nenasilne komunikacije so primerne za vašo ekipo če:

 • želite povečati občutek povezanosti in zaupanja v ekipi
 • želite izboljšati način podajanja povratnih informacij in kritike, ki podpira več stika in razumevanja
 • želite v vaše podjetje vnesti več aktivnega poslušanja in empatije, ki preprečuje nastanek konfliktov in podpira medsebojno razumevanje tako za stranke kot za odnose v ekipi
 • Si želite izkoreniniti napadalno in sovražno komunikacijo, govorjenje za hrbtom, obtoževanje, grožnje in zlorabo moči
 • želite opolnomočiti svojo ekipo s komunikacijskimi veščinami za soočanje s stresnimi situacijami
 • Si želite pristnega in avtentičnega stika s sodelavci
 • Si želite osebne rasti, tako za posameznike kot za celoten kolektiv
 • Si želite prejeti praktična orodja in sisteme za transformacijo konfliktov in težkih čustev

Vaša ekipa na delavnici prejme praktična znanja, orodja in tehnike, za takojšnjo uporabo

Mnenja udeležencev

Z Javorjem sodelujem že več mesecev in se na njegovih urah Nenasilne komunikacije učim popolnoma novih tehnik, ki mi pridejo zelo prav v komunikaciji s sodelavci ter pri vodenju zahtevnejših sestankov. Delo z njim poteka na konkretnih praktičnih primerih in je prav tako podprto s teoretičnimi vsebinami. Ob treningu z njim vidiš, da v komunikaciji vedno obstajajo vsaj dve poti. Ključ vsega je stik, ki ga ustvariš s sogovornikom. Zato mi je ta pristop še posebej všeč. Vsekakor verjamem, da je lahko Nenasilna komunikacija, ki jo Javor predaja v pomoč tudi drugim vodjem na vseh nivojih.

 Franka Piskar Direktorica pri Sanolabor d.d.

 

Zaupali so mi

Prednosti sodelovanja z mano in kaj lahko pričakujete:

Globalno uveljavljen pristop NVC komunikacije

Nenasilna (NVC) komunikacija je globalno uveljavljen pristop in poslužujejo se ga nekatera svetovno priznana podjetja (Microsoft). V ospredje se pri tem postavlja pristen medčloveški stik, prav tako pa se lahko naslovi struktura delovanja organizacije, ki naj v čim večji možni meri podpira čim večje število potreb zaposlenih, partnerjev, strank in okolja.

Individualni pristop

Prejeli boste konkretne predloge za uporabo NVC komunikacijskih veščin in hkrati boste deležni izkustvenega učenja. Kot trenerju mi je pomembno iskanje osebnega stika z udeleženci, vključenost in skupno raziskovanje, ne pa zgolj predavanje. Po izkušnjah tak način dela podpira hitrejše učenje zaradi osredotočenosti tako na posameznika in skupino kot tudi na ciljno usmerjeno nalogo.

Veliko praktičnih vaj

Treningi so priložnost za to, da se udeleženci učijo novih načinov razmišljanjakomunikacijskih odzivov in uporabe moči, ki so jim lahko kar najbolj v podporo pri izgradnji in poglabljanju osebnih in poslovnih odnosov ter delovne učinkovitosti. Novo znanje lahko takoj prenesejo v prakso in ga nadgrajujejo.

Število ljudi

Priporočena velikost skupin je od 6-12 oseb, saj lahko tako zagotovim optimalen učinek in poskrbim, da vsakemu udeležencu posvetim čas, ki ga potrebuje.

Lokacija

Tečaje večinoma izvajam v živo na vašem naslovu, lahko pa se zmenimo tudi za online verzijo preko ZOOM-a. Individualna srečanja pa večinoma potekajo v pisarnah v Ljubljani.

Kako potekajo delavnice

Gre za vključujoče, interaktivno in sodelovalno delo, kjer skupaj raziskujemo in se učimo o vplivih našega načina razmišljanja, komunikacijskih odzivih, uporabi moči, emocionalni inteligenci, tehnikah za premagovanje stresa, sistemskih postavitvah podjetji in organizacij…

Uporabljam teoretične koncepte komunikacije, demonstracije iz konkretnih življenjskih primerov, vaje za samorefleksijo, igre vlog, fizične in gibalne vaje, vaje za pripravo na intenzivnejše komunikacijske situacije, individualne pristope, delo v parih, delo v trojkah in večjih skupinah, primere svojih zgodb…

 Delo prilagodim vašemu podjetju in vaši ekipi z namenom, da boste od delavnice odnesli kar največ.

Dodatne informacije

Za vsa dodatna vprašanja me lahko pokličete na 030 383 657 ali pa pišete na Javorvogelnik@gmail.com

Veselim se stika z vami!

Izkoristite 100% garancijo na zadovoljstvu

Če vam delavnica ne bo prinesla novega znanja in vrednosti, vam povrnem denar. Brez dodatnih vprašanj…

Glede na izkušnje, ki jih imam, sem prepričan, da vam bo novo pridobljeno znanje koristilo tudi v zasebnem življenju!

Cenik

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE ZA VODJE

Gre za sklop delavnic, ki so posebej posvečene direktorjem in vodjem podjetji, za namen krepitve komunikacijskih veščin in načinov vodenja po principih so-moči ter za podporo pri morebitnemu uvajanju sistemskih sprememb znotraj podjetja, ki naj podpirajo čim širši spekter potreb vseh zaposlenih

 »Kako lahko ohranjam funkcijo direktorja in avtoritete ter ob enem vzdržujem pristen in kar se da sočuten človeški stik s seboj in zaposlenimi?«

Učili se bomo:
-osnov globalnega pristopa nenasilne komunikacije za vodje
-veščin aktivnega empatičnega poslušanja, ki preprečuje konflikte
-avtentične komunikacije, ki navdihuje jasnost in sodelovanje
-čustvene inteligence za premagovanje stresa in obvladovanje težkih čustev
-o vodenju po principih so-moči in sodelovanja
-veščin prekinjanja, ki povečuje možnost za stik in spoštovanje
-postavljanje jasnih mej
-o dinamiki konfliktov znotraj kolektivov in njihovo razreševanje
-o postavljanju prošenj, ki preprečujejo nastanek šumov v komunikaciji
-o soočanju z »agresivno« in »napadalno« komunikacijo znotraj kolektivov

Delavnica, ki je optimizirana za 4 do 6 direktorjev vsebuje:

-3 osnovne module po 3 polne ure

-2 nadaljevalna modula po 4 polne ure

-1 individualno srečanje po 1 uro z vsakim članom ekipe (do 6 oseb)

-1 dodatni spremljevalni modul po 2 polni uri

Cena celotnega sklopa delavnic (25 ur) znaša: 5750 eur

Tematika delavnice se lahko prilagodi željam in potrebam direktorjev posameznega podjetja.

SOOČANJE S SOVRAŽNIM IN NAPADALNIM GOVOROM ZNOTRAJ ORGANIZACIJE

NVC komunikacija nam ponuja tezo, da verbalno nasilje med odraslimi osebami ne obstaja v kolikor se naučimo poslušanja izza besed. V tem modulu se bomo preko praktičnih primerov učili kako lahko prisluhnemo iz različnih zornih kotov tragičnim izjavam »napadalne« in »sovražne« komunikacije  ter tako zmanjšamo možnost za nastanek konflikta ter ustvarimo prostor za medsebojni stik.

S pridobljenimi veščinami se naučimo razmejevanja znotraj konfliktnih situacij ter razorožimo še tako »napadalnega«  in »žaljivega« sogovorca in ob enem ohranimo polno integriteto ter spoštovanje.

Delavnica vsebuje 1 modul po 3 polne ure

Priporočena velikost skupine: 6 do 10 oseb

Cena enega modula: 575 eur

AVTENTIČNO IZRAŽANJE, KI NAVDIHUJE SODELOVANJE IN SPOŠTOVANJE

S pomočjo forme 4 korakov avtentičnega izražanja, ki ga ponuja globalni pristop NVC komunikacije, si lahko pomagamo, da smo hkrati v polnosti avtentični, da ohranimo svojo integriteto in da se izrazimo na način, da nam druga oseba lahko prisluhne.

 Delavnica bo koristila vsem zaposlenim znotraj podjetja, saj so opisane metode preproste in učinkovite.

Delavnica vsebuje 1 modul po 3 polne ure

Priporočena velikost skupine: 6 do 10 oseb

 Cena enega modula: 575 eur

IZGRADNJA ZAUPANJA S POMOČJO KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN

Kako lahko znotraj ekipe povrnemo več zaupanja?

Kako lahko vzpostavimo načine komunikacije in sobivanja, ki v največji možni meri podpirajo vse zaposlene?

Kaj so načini vedenja, ki krepijo zaupanje med zaposlenimi?

Zakaj prihaja do odzivov, ki rušijo medsebojno zaupanje in ustvarjajo konflikte?

Delavnica vsebuje 1 modul po 3 polne ure

Priporočena velikost skupine: 6 do 10 oseb

 Cena enega modula: 575 eur

RAZVOJ ČUSTVENE INTELIGENCE TER VEŠČINE ZA SPROŠČANJE STRESA

Ključna veščina, ki ima velik vpliv na naše komunikacijske odzive je kapaciteta za sočuten stik s samim seboj (samo-empatija) ter aktivno prevzemanje odgovornosti za lastne občutke in stres znotraj našega telesa.

S pomočjo razvoja emocionalne inteligence, se bomo naučili vzpostavljanja ljubečega stika z lastnimi občutki (stres, napetost, jeza…), sproščanja, preobražanja in alkimije tovrstnih občutkov, ter aktivnega usmerjanja pridobljene energije v konkretne prošnje in dejanja, ki bodo v podporo temu, kar si v svojih odnosih s sodelavci želimo so-ustvarjati.

 Delavnica vsebuje 1 modul po 3 polne ure

Priporočena velikost skupine: 6 do 10 oseb

 Cena enega modula: 575 eur

PODAJANJE NEGATIVNE POVRATNE INFORMACIJE IN KRITIKE

Na kakšen način lahko podamo povratno informacijo in kritiko, ki povečuje možnost stika in podpornih sprememb med zaposlenimi?

Na delavnici se bomo naučili kako lahko sodelavcem izrazimo, da nas neko njihovo dejanje ali besedni izraz ne podpira ali nas celo moti ter kako lahko ustvarimo prostor, da nam druga oseba dejansko prisluhne.

 Kakšni načini izražanja »negativne« povratne informacije povečajo možnost, da v delovnih odnosih so-ustvarimo kvaliteto stika, ki vodi v podporne dogovore in konkretne spremembe?

Delavnica vsebuje 1 modul po 3 polne ure

Priporočena velikost skupine: 6 do 10 oseb

 Cena enega modula: 575 eur

OSNOVE NENASILNE KOMUNIKACIJE

Na osnovni delavnici globalnega pristopa nenasilne komunikacije se seznanimo z osnovnimi praktičnimi veščinami avtentičnega izražanja, aktivnega poslušanja in čustvene intelligence ter osnovnimi principi razmišljanja in uporabe moči, ki preprečujejo nasilje in podpirajo sodeovanje ter medsebojni stik.

Delavnica, ki je priporočena za 6 do 10 oseb vsebuje:

-2 osnovna modula po 6 polnih ur

-1 dodatni spremljevalni modul po 2 polni uri

Cena celotne delavnice (14 ur) znaša: 3315 eur

MEDIACIJA V KONFLIKTIH ZNOTRAJ ORGANIZACIJE

Ko z drugo osebo ne uspemo vzpostaviti stika kakršnega bi si želeli in konflikt eskalira, se lahko poslužimo mediacije.

Mediacija se izvaja 1 na 1 s prisotnostjo mediatojra, ki vodi proces pogovora in pomaga pri vzpostavljanju stika in iskanju podpornih rešitev za obe strani.

Trajanje mediacije je navadno do 1,5 ure in se lahko na željo strank ponovi z namenom, da se vzpostavi stik in najdejo rešitve, ki podpirajo obe strani.

Za več informacij o mediaciji KLIKNI

KOMBINACIJA DELAVNIC PO VAŠI MERI

Glede na vaše želje lahko sestavimo kombinacijo različnih delavnic s temami, ki so prilagojene vašim potrebam ter vključimo področja na katerih si želite napredka in izboljšav.

Cena je prilagodljiva glede na število delavnic, ki jih želite izvesti oziroma skladno z dogovorom.

Trajanje je odvisno od števila delavnic.

Za več informacij stopite v stik.

Scroll to Top
Brezplačna e-knjižica o nenasilni komunikaciji
Vpišite svoje podatke in pridobite takojšen dostop.