Reference

Zaupali so mi že:

Mnenja

Zame je bila delavnica zelo koristna, za mojo osebno rast in hkrati profesionalni razvoj. Spodbudila me je k razmišljanju, uporabi oz. zamenjavi besed, ki jih uporabljam, ozavestila sem pomembnost stika s sabo, kot temelja komunikacije. Bolj kot prej razumem empatijo in način vpliva na odnose in komunikacijo. Možnih izboljšav nisem zaznala, znanja sem vsrkala za svoj maksimum oz. ravno dovolj, da ni bilo tudi preveč, za lastno oceno sposobnosti. Javor je temo predstavil teoretično, praktično in nas vodil tudi po naši izkušnji. Na vprašanja je odgovarjal direktno, umirjeno, empatično in sproti preverjal stanje mojega razumevanja. Deloval je pomirjujoče, spodbudno, kar je v celoti prispevalo k mojemu zadovoljstvu. Ustvaril je ravnovesje med teorijo in prakso, v kateri sem se počutila udobno. Pokazal je človečnost, kar mi je dalo vzor. Na moji lestvici vrednot je to zelo pomembno. Z Javorjem sem se počutila udobno in povezano. Rekel in naredil je veliko, glede na to, da smo se tri dni družili. Izraziti želim, da je druženje z Javorjem v meni zbudilo občutke, da je to kar naredim in rečem dobro. Da je znanje, ki ga podaja dosegljivo. Breme reševanja težav sem ob njegovi podpori začutila kot nekaj kar lahko obvladujem.

Petra

Podjetnica

Celotna delavnica je bila odlično zastavljena. Vsebine so bile zelo zanimive in uporabne, saj je mogoče pristope, ki smo jih spoznali na delavnici, uporabiti v vseh odnosih. Ker delam z otroki, je ta pristop nenasilne, povezovalne komunikacije izredno uporaben tudi v šoli, saj lahko že otroke naučimo uporabe teh veščin v medsebojnih konflktih. Predvsem mi je bilo všeč, ker je velik poudarek na empatičnem vživljanju, saj je empatije v sedanjem času zelo malo oz. nam časovna stiska dostikrat onemogoča globlji vpogled vase in druge, s katerimi vstopamo v odnose. Javor je zelo nazorno predstavil obravnavane vsebine delavnice in jih podkrepil s konkretnimi vajami, kar mi je bilo zelo všeč, saj je vse temeljilo na izkustvenem učenju. Znal je prisluhniti. Pri vajah nas je spodbujal in motiviral, nam svetoval in pomagal, ko smo potrebovali pomoč. Med delavnico sem se počutila sproščeno in občutila sem veliko pripradnost skupini, za kar je poskrbel tudi Javor, ki je delavnico vodil sproščeno, z veliko mero entuziazma in pripravljenosti poslušati. Imela sem občutek, da sem slišana in da je kandidat prisluhnil mojemu mnenju, mojim občutkom in potrebam.

Alja

učiteljica razrednega pouka

Delavnica se mi je zdela koristna, in sicer za moj osebni razvoj, za boljšo reakcijo v določenih življenskih okoliščinah ter na delavnem mestu. Dobil sem občutek, da se je Javor z vsem srcem posvetil temi in tudi vsakemu izmed nas udeležencev. Veliko je bilo individualnega dela in na vsa naša vprašanja je z veseljem odgovarjal, pri praktičnih vajah nas je sproti opozarjal na morebitne napake, nam svetoval, pomagal po potrebi, tako da sem z njegovim pristopom zelo zadovoljen. Prvi dan delavnice sem se počutil mogoče še malo zadržano, naslednja dva dni pa menim, da se je ustvarilo neko sproščeno vzdušje, vsak je prišel do besede in je lahko izrazil svoje občutke in mnenja, tudi tisti, ki so mogoče prvi dan malo manj govorili. Všeč mi je bilo tudi, da smo po Javorjevih navodilih stalno menjali partnerje pri izvajanju nalog, tako da smo se tudi vsi dobro spoznali. Javor je s svojim pristnim in sproščenim pristopom prispeval, da sem se počutil prijetno in povezano z vsemi sodelujočimi.

Tomaž

vodja prodaje

Scroll to Top