Ponudba

Programi in Treningi NVC komunikacije za podjetja in organizacije:

Upravljanje s stresom s pomočjo veščin NVC komunikacije in priznanih utelešenih praks:

Nvc komunikacija nam ponuja edinstveno veščino samoempatije (self-empathy), ki se je lahko priučimo in uporabljamo z namenom vzpostavitve stika z našim centrum, sočutnega prevzemanja odgovornosti za naša čustva in njihovo transformacijo ter izražanje na način, ki ne poškoduje naših odnosov. Poleg samo-empatije na svojih delavnicah uporabljam tudi utelešene prakse in dihalne tehnike s katerimi se lahko učinkovito spopadamo z vsakodnevnimi stresnimi situacijami na delavnem mestu, ter stres preobrazimo v energijo, ki jo lahko uporabimo za učinkovitejše delovanje in ko-kreacijo željenih odnosov in projektov.

Razvoj čustvene inteligence skozi NVC in utelešeno prakso

Čustvena inteligenca nam je lahko v veliko oporo v našem osebnem in poslovnem življenju. Čustva (emotion = energy in motion) vsebujejo velik potencial energije, ki nam je lahko na razpolago pri našem udejstvovanju. S pomočjo veščin NVC komunikacije se lahko naučimo, da naših čustev ne tlačimo in ne izražamo na destruktiven način. Ustvarjanje kapacitete za ranljivo izražanje čustev, za katera prevzemamo odgovornost, bo v naše medosebne odnose prineslo več živosti, povezanosti in varnosti. S pomočjo NVC komunikacije in utelešenih gibalnih praks ter dihalnih tehnik, se boste kot vodje podjetji lahko naučili vzpostavljanja stika s svojimi čustvi ter njihovega izražanja in preobražanja ter tovrstno znanje uporabili znotraj intenzivnejših podogovorv, pogajanj in ostalih poslovnih odnosov.

Reševanje konfliktov z veščinami NVC komunikacije

NVC komunikacija nam ponuja sklop treh osnovnih veščin s katerimi si lahko pomagamo znotraj intenzivnejših konfliktnih situacij in obenem ohranjamo sočuten stik s seboj, spoštljiv stik s sogovornikom ter ustvarjamo prostor znotraj katerega se lahko kot govorci izrazimo na način, da nam druga oseba lahko prisluhe. Ko ustvarimo kvaliteten medsebojni stik, ki je prost obtoževanja, okrivljanja ali celo groženj lahko najdemo rešitve, ki nas vzajemno podpirajo.

Komunikacijske veščine za vodje

Gre za minimalno 2 ali 3 dnevno delavnico kjer se poglobimo v učenje vseh treh osnovnih veščin NVC komunikacije, ki vas bodo kot vodje podpirale pri tem, da boste lahko ohranjali kvaliteten stik s svojimi zaposlenimi, strankami in partnerji. Učili se bomo avtentičnega izražanja, samo-empatije, moči vodenja preko aktivnega poslušanja, preobražanja sovražnega oz. destruktivnega govora, reševanja konfliktov, postavljanja mej in podajanja povratnih informacij, ki navdihujejo sodeovanje. Kot vodje boste parv tako prejeli znanje in veščine s katerimi boste lako v podjetju vzpostavili trajnostne sisteme, ki bodo podpirali reševanje konfliktov in nesoglasji med zaposlenimi. Delavnica je posebaj izdelana glede na želje in potrebe naročnika. Za več informacij me kontaktirajte na: javorsv@gmail.com

Podajanje povratne informacije z veščinami NVC komunikacije

Naučili se boste edinstvenega načina podajanja povratne informacije (360' feedback), ki med zaposlenimi navdihuje sodelovanje, stik in razumevanje. Za naročilo delavnice Podajanja povratne informacije, me kontaktirajte:

Zmanjševanje sovražnega govora in destruktivnega vedenja znotraj organizacij

S pomočjo veščin NVC komunikacije lahko učinkovito pripomoremo k preobražanju sovražnega govora in destruktivnih vedenj znotraj delavnih timov. Tako se lahko izognemo nepodpirajočim strategijam nagrajevanja, kaznovanja, groženj in zahtev ter stopimo korak bližje k ustvarjanju kulture podjetja, kjer se motiviranost odraža kot posledica kvalitetnega medosebnega stika in enakovrednega spoštovanja želja ter kreativnih potencialov vseh vključenih v podjetju.

Programi in Treningi NVC komunikacije v vzgoji in izobraževanju

Veščine NVC komunikacije nam kot učiteljem znotraj izobraževalnih ustanov lahko pomagajo pri ustvarjanju varnega prostora za izvedbo učnega proces ter pri vzpostavljanju zaupanja z učenci, sodelavci in starši.

S pridobljenimi veščinami si lahko pomagamo pri premagovanju stresa, pri vzpostavljanju stika s seboj znotraj konfliktnih situacij, pri krepitvi sočutnega odnosa  s »težavnimi« učenci ter pri ohranjanju avtentičnega izraza in integritete.

Obenem se lahko priučimo osnov mediacije ter vzpostavimo sisteme, ki podpirajo reševanje konfliktov znotraj šolskega okolja.

Sistemi za mediacijo naj se vzpostavijo na način, da jih učenci lahko uporabljajo sami.

Individualne delavnice NVC komunikacije in svetovanje

V kolikor si želite individualnega srečanja in raziskovanja pristopa NVC komunikacije sem vam na voljo. Pomagam vam lahko pri:
-učenju veščine samo-empatije in sočutnega stika s seboj
-učenju aktivnega sočutnega poslušanja
-soočanju s sovražnim govorom v odnosu do sodelavcev, vrstnikov, partnerja...
-veščini avtentičnega izražanja, ki navdihuje sodelovanje
-razvijanju čustvene inteligence
-tehnikam za odpravljanje stresa
-učenju veščin mediacije
Za več informacij ali rezervacijo termina za svetovanje, me kontaktirajte:

NVC Mediacija v konfliktih

Ko dve osebi ne uspeta razrešiti medsebojnega konflikta, se lahko kot mediator na vašo željo vključim v pogovor in vam pomagam pri medsebojni slišanosti in vzpostavitvi kvalitete stika na podlagi katerega se lahko poiščejo rešitve, ki podpirajo vse vključene znotraj konflikta. Mediacija se lahko izvaja v poslovnem okolju, v osebnih, družinskih in partnerskih odnosih.
Prispevek za 60min-90min srečanje znaša med 60 eur in 150 eur glede na vaše zmožnosti.
Za več informacij ali rezervacijo termina za mediacijo, me kontaktirajte:

Rezidenčni treningi in retreati

V zadnjih letih sem so-organiziral in vodil že več mednarodnih rezidenčnih treningov. Tovrstni več dnevni treningi omogočajo poglobitev v prakso NVC komunikacije, preobražanje zastarelih mišljenjskih vzorcev, načina komuniciranja ter krepitev sočutnega stika s seboj in drugimi. Najbolj pri srcu mi je 7 dnevni treningi NVC komunikacije pod imenom SIT (Slovenian Intensive Training in nonviolent communication), ki ga izvajamo od leta 2018.
Za več informacij o daljših treningih obiščite Facebook SIT.NVC ali SIT.NVC.SI

Scroll to Top
Brezplačna e-knjižica o nenasilni komunikaciji
Vpišite svoje podatke in pridobite takojšen dostop.