Dinamike Moči v Odnosih, iz kje izhaja napadalna komunikacija in kako lahko komuniciramo asertivno

Prepoznavanje in premagovanje Boja, Bega in Zamrznitve

V osnovi poznamo tri osnovne reakcije s katerimi se odzivamo znotraj odnosov; boj, beg in zamrznitev. Pomembno se mi zdi, da začnemo razpoznavati v katero izmed omenjenih dinamik, se v naših medosebnih odnosih največkrat podzavestno zatečemo:

Boj, kot ena izmed reakcij, se kaže v poskusih prevzemanja nadzora ali dominacije. V odnosih lahko to povzroči napetost in konflikte, saj vsaka stran želi izraziti svoje mnenje in zadovoljiti določene potrebe (videnost, slišanost, upoštevanost, učinkovitost…)Da bi omenjeno dinamiko presegli lahko pričnemo izražati svoje potrebe in občutke na način, ki ne povzroča občutka ogroženosti pri drugi strani. Prav tako se lahko potrudimo in ustvarimo prostor v katerem sta lahko slišani obe strani z zavedanjem, da ni nobena nič boljša ali slabša kot druga.

Beg je druga reakcija, ki se pojavi, ko se oseba umakne iz konfliktnega položaja. To se lahko kaže kot umikanje pred konfrontacijo ali neizražanjem svojih potreb, da bi se izognili nesoglasjem. Tudi v tem primeru je ključno, da se naučimo izraziti svoje potrebe na način, ki je iskren, vendar neobtožujoč, kar omogoča odprt prostor za reševanje konfliktov brez umika ali pasivnosti.

Zamrznitev je tretja reakcija, ki se pojavi, ko se oseba znajde v položaju, kjer ne ve, kako naj se odzove. To se lahko kaže kot občutek zmede ali nemoči v konfliktnih situacijah. Tudi v taki situaciji je pomembno, da se naučimo prepoznati svoje občutke in potrebe ter da se zavedamo, da imamo pravico izražanja ter slišanosti in da so naše potrebe enakovredne potrebam drugih oseb, četudi so oni morda na “višjem” socialnem, družbenem ali kateremu koli drugemu položaju moči.

Premagovanje omenjenih dinamik moči vključuje v prvi vrsti vnašanja zaveadnja v dejstvo, da tovrstne dinamike obstajajo kot naši podzavestni vzorci delovanja in komunikacije in da so posledica naših bioloških prirojenih mehanizmov delovanja določenih možganskih centrov. Prav tako pomaga razvoj veščin izražanja potreb, poslušanja preko besed in empatije s seboj ter drugimi. S tem lahko vsaj do določene mere presežemo vzorce boja, bega in zamrznitve ter ustvarimo bolj sočutne, povezovalne in učinkovite odnose.

Pomembno je, da se zavedamo, da ima vsaka stran svoje potrebe in da lahko s skupnimi prizadevanji dosežemo večje ravnovesje in harmonijo v odnosih.

Preprosta vaja za raziskovanje dinamik moči v vaših odnosih, ki jo lahko izvedete je sledeča:

Spomnite se na to kako se odzivate, ko vstopite v konflikt z:

1.starši (pčetom/mamo)

2.otroci

3.partnerjem/partnerko

4.nadrejenim (šefom)

5.podrejenim (sodelavcem)

Preverite na kakšen način se v sledečih odnosih in situacijah največkrat odzivate:

a) ali se morda borite za nadmoč, za svoj prav, za nadvlado?

b) ali se morda podredite, se umaknete, izognete, zbežite?

c) ali morda “zmrznete” in ne rečete ničesar, otrpnete oziroma utihnete?

Povabilo vaje je, da ozavestite predominantne vzorce vašega delovanja in tako pridobite večjo kapaciteto in več moči, da jih lahko spremenite. Prav tako je povabilo vaje, da stopite v stik z vašimi potrebami znotraj omenjenih situacij in da komunicirate iz stika z vašimi potrebami ter da ohranjate držo radovednosti z zavedanjem, da so načini kako uporabljamo svojo moč znotraj odnosov zgolj poizkusi s katerim skušamo ljudje zadovoljevati določene potrebe.

Za boljše razumevanje vabljeni k ogledu video posnetka:

Scroll to Top
Brezplačna e-knjižica o nenasilni komunikaciji
Vpišite svoje podatke in pridobite takojšen dostop.