Nenasilna komunikacija, kričanje ter čustvena inteligenca

Kričanje, ki lahko izboljša odnose?

Povzdigovanje glasu oz. kričanje je poizkus s katerim skušamo ljudje zadovoljiti določene potrebe. Naječkrat gre za potrebe po slišanosti ali upoštevanosti…
Ker pa se tovrstnih potreb velikokrat ne zavedamo in ker se prav tako nismo naučili alkimije in prevzemanja odgovornosti za lastne občutke, potem lastne notranje tenzije projeciramo ali vsaj skušamo projecirati na druge osebe. Posledica je poizkus povzdigovanje glasu nad drugimi v smislu obtoževanja ali okrivljanja drugih ljudi za naše lastno slabo počutje.

Tak način izražanja bo zelo verjetno v naših odnosih povzročil razdor ali pa odpor, saj sebe in svoje potrebe skušamo postaviti “nad” ljudi s katerimi smo v odnosu oziroma svojo moč in odgovornost za lastno počutje predajamo v roke drugih.

Po drugi strani, pa imamo možost, da svoje znanje čustvene inteligence okrepimo in se opolnomočimo do te mere, da si s pomočjo preobražanja lastnih frustracij, nemira in tenzij pomagamo do globljega stika s seboj in z lastnimi potrebami, ki jih nato jasno izražamo ter podkrepimo s konkretnimi prošnjami. Ob enem lahko vzamemo v obzir tudi potrebe druge osebe in se izognemu jeziku obtoževanja, ki največkrat zgreši bistvo esence sporočila, ki ga želimo izraziti.

Na tak način si lahko s čustvenim nabojem jeze ali frustracije pomagamo do jasnješega izraza naših hrepenenj. Glas lahko prav tako povzdignemo, vendar to storimo iz prostora polnega stika s seboj in z našimi potrebami ter s polnim zavedanjem, da smo za lastne občutke in lastne potrebe odgovorni sami.

S takim načinom povzdigovanja glasu lahko torej povečamo možnost za stik s seboj in z drugimi, saj direktno komuniciramo univerzalne kvalitete (po miru, spoštovanju, učinkovitosti, slišanosti, vzajemnosti…) in se izognemo zastarelemu jeziku obtoževanja, okrivljanja in zahtev.

Za več informacij o delavnicah in individualnih svetovanjih iz globalnega prostopa NVC komunikacije obiščite: www.javorvogelnik.com

Scroll to Top
Brezplačna e-knjižica o nenasilni komunikaciji
Vpišite svoje podatke in pridobite takojšen dostop.