JAVOR VOGELNIK

TRENER KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN

KAJ POČNEM

Od leta 2016 organiziram in vodim različne delavnice in treninge nenasilne komunikacije (NVC) v organizacijah, podjetjih in izobraževalnih ustanovah ter sem v podporo posameznikom in skupinam na njihovi osebni in poslovni poti.

Naslovna Stran Organizacije In Podjetja59
4626 Agstudio 3 22 A2a9886
4652 Agstudio 3 22 A2a0052

KAJ JE NENASILNA KOMUNIKACIJA

___

Nenasilna komunikacija (nonviolent communication, NVC)  je globalno uveljavljen pristop, ki ga je razvil ameriški psiholog Dr. Marshall Rosenberg. Temelji na vzpostavljanju kvalitete stika med ljudmi na način, da so lahko potrebe vseh vpletenih v čimvečji meri upoštevane.
 Osnovno vodilo nenasilne komunikacije je vzpostavljanje načinov razmišljanja, uporabe jezika in načinov komuniciranja, ki temeljijo na jasnih observacijah, avtentičnemu izražanju notranjega doživljanja posameznika, empatičnemu poslušanju in samoempatiji.
 S pomočjo nenasilne komunikacije lahko torej zamenjamo razdiralni jezik obtoževanja, okrivljanja in obsodb z jezikom, ki bistveno poveča možnosti za vzpostavljanje vzajemnega zadovoljstva za vse prisotne v naših osebnih ali poslovnih odnosih.
 Nenasilna komunikacija nas torej vabi k ranljivemu stiku s seboj in drugimi, k sodelovanju po principih so-moči in k ohranjanju integritete ter polnega avtentičnega izraza posameznikov, kar vpliva na motivacijo za delo in iskanje kreativnih in zadovoljujočih rešitev.

O MENI

Po izobrazbi sem dipl. Prof. Športne vzgoje (psihologija športa) z večletnimi izkušnjami poučevanja otrok in odraslih v športu. Od leta 2015 delujem kot trener komunikacijskih veščin v poslovnem okolju, na univerzah, v mladinskih centrih in drugih organizacijah.

Še posebej me pritegnejo večdnevna izobraževanja in mednarodni intenzivni treningi nenasilne komunikacije, v svoje delo pa vključujem tudi gibalne pristope. Nenasilna komunikacija mi predstavlja most k poglobljenemu stiku s seboj in drugimi, hkrati pa me navdušuje njena praktična uporabnost v vsakdanjem življenju in odnosih. Iz želje po poglabljanju znanja in širjenju tovrstnega pristopa, sem leta 2016 vstopil v proces certifikacije za mednarodnega trenerja pri Centru za nenasilno komunikacijo (CNVC).

Med moje strasti spadajo tudi glasba, izdelovanje iz lesa, postopoma pa se v tujini Izobražuje tudi iz gibalno terapevtske metode Movement Medicine.

Screen Shot 2018 09 05 At 13.57.26

MNENJA UDELEŽENCEV

Javor je temo predstavil teoretično, praktično in    nas vodil tudi po naši izkušnji. Na vprašanja je odgovarjal direktno, umirjeno, empatično in sproti preverjal stanje mojega razumevanja. Deloval je pomirjujoče, spodbudno, kar je v celoti prispevalo k mojemu zadovoljstvu. Ustvaril je ravnovesje med teorijo in prakso, v kateri sem se počutila udobno. Pokazal je človečnost, kar mi je dalo vzor.


Petra, podjetnica

Celotna delavnica je bila odlično zastavljena. Vsebine so bile zelo zanimive in uporabne, saj je mogoče pristope, ki smo jih spoznali na delavnici, uporabiti v vseh odnosih. Javor je zelo nazorno predstavil obravnavane vsebine delavnice in jih podkrepil s konkretnimi vajami, kar mi je bilo zelo všeč, saj je vse temeljilo na izkustvenem učenju. Znal je prisluhniti. Pri vajah nas je spodbujal in motiviral, nam svetoval in pomagal, ko smo potrebovali pomoč.


Alja, učiteljica razrednega pouka

Delavnica se mi je zdela koristna, in sicer za moj osebni razvoj, zaboljšo reakcijo v določenih življenskih okoliščinah ter na delavnem
mestu. Dobil sem občutek, da se je Javor z vsem srcem posvetil temi
in tudi vsakemu izmed nas udeležencev. Veliko je bilo individualnega dela in na vsa naša vprašanja je z veseljem odgovarjal, nam svetoval in
po potrebi  pomagal, tako da sem z njegovim pristopom zelo zadovoljen.

Tomaž, vodja prodaje

ZAUPALI SO MI ŽE
___

Screenshot 2022 04 30 At 13.35.41

PRISPEVKI

Uncategorized

Dinamike Moči v Odnosih, iz kje izhaja napadalna komunikacija in kako lahko komuniciramo asertivno

Prepoznavanje in premagovanje Boja, Bega in Zamrznitve V osnovi poznamo tri osnovne reakcije s katerimi se odzivamo znotraj odnosov; boj, beg in zamrznitev. Pomembno se ...
Read More →
Uncategorized

Nenasilna komunikacija, kričanje ter čustvena inteligenca

Kričanje, ki lahko izboljša odnose? Povzdigovanje glasu oz. kričanje je poizkus s katerim skušamo ljudje zadovoljiti določene potrebe. Naječkrat gre za potrebe po slišanosti ali ...
Read More →
Uncategorized

“Verbalno nasilje na delavnem mestu je povabilo k so-ustvarjanju celostnih integrativnih sistemov organizacij.”

Asertivna komunikacija in čustvena inteligenca na delovnem mestu Zahrbtno govorjenje in opravljanje med sedelavci, grožnje nadrejenih do podrejenih, kričanje ter obtoževanje…takšne načine komunciranja navadno označujemo ...
Read More →
Uncategorized

Napadalna komunikacija in projekcije v partnerskih odnosih

O projekcijah in napadalni komunikaciji v partnerskih odnosih. Se vam kdaj zgodi, da svojega partnerja ali partnerko obsojate ali okrivite nečesa? Nekaj primerov obsojanja se ...
Read More →
Uncategorized

Napadalna komunikacija in čustvena inteligentnost v podjetjih

Soočanje z razdiralnim govorom obsojanja in nepodporni sistemi nagrajevanja in kazni znotraj podjetja Eden ključnih strahov, za katerega slišim, da ga imajo direktorji v podjetjih, ...
Read More →
Uncategorized

Asertivna komunikacija in čustvena inteligenca

Imate razvito čustveno inteligenco? »Ključno je, da spremenimo odnos do čustev in se zavedamo, da z nobenim občutkom ali čustvom ni nič narobe« Vas zanima, ...
Read More →
Scroll to Top
Brezplačna e-knjižica o nenasilni komunikaciji
Vpišite svoje podatke in pridobite takojšen dostop.